جرایم ارزی غیر بازرگانی

جرایم ارزی غیر بازرگانی به جرائمی اطلاق می‌شود که در زمینه مبادلات ارزی اتفاق می‌افتند و به بازرگانی مرتبط نیستند. این جرایم معمولاً توسط افراد حقیقی یا حقوقی انجام می‌شوند و ممکن است منجر به تخلفات ارزی و خسارات مالی شدید شود. در ادامه، به برخی از این جرایم ارزی غیر بازرگانی اشاره می‌شود: توجه […]

گفتگو با شخص حقیقی چت کن با من